GIRONANOTICIES.COM - Logo

El digital de Tarragona!

16/01/2021

::


Tarragona


L'Obra Social 'la Caixa' va dedicar 300.000 euros a 11 projectes socials de la província de Tarragona el 2019

Tarragona  -  27/01/2020  - 

El programa de convocatòries socials va col·laborar l'any passat amb entitats tarragonines que van contribuir a millorar les condicions de vida de més de 1.300 persones en situació o en risc de vulnerabilitat

L’Obra Social ”la Caixa” va destinar l’any passat 301.490 euros a 11 projectes socials de la província de Tarragona. Tot això, amb l’objectiu de contribuir a la construcció d’una societat més justa i igualitària per mitjà de la millora de les condicions de vida de les persones que estan en situació o amb més risc de vulnerabilitat.

L’impacte d’aquests projectes tarragonins va arribar a un total de 1.309 persones beneficiàries dels projectes seleccionats per l’Obra Social ”la Caixa” a través del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials que impulsa anualment l’entitat i que es distribueixen en sis convocatòries socials: Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia; Lluita contra la pobresa infantil i l’exclusió social; Habitatge per a la inclusió social; Inserció sociolaboral; Interculturalitat i acció social, i Acció social en l’àmbit rural.

Al conjunt d’Espanya, la inversió va arribar als 17,3 milions d’euros repartits en 736 projectes a través de 660 entitats socials i més de 268.000 beneficiaris.

Amb aquesta inversió, ”la Caixa” renova un any més el seu compromís amb els col·lectius més vulnerables, i dona resposta així a alguns dels reptes socials més importants, com ara la lluita contra l’exclusió, l’accés a l’habitatge o el foment de l’ocupació.

El president de la Fundació Bancària ”la Caixa”, Isidre Fainé, ha destacat la inclusió social i la igualtat d’oportunitats com els dos eixos prioritaris del conjunt de projectes impulsats per l’entitat. «Són dos objectius clau per a la construcció d’una societat més justa, als quals contribuïm cada any de manera ferma i decidida a través de les entitats socials», ha explicat.

Els ajuts concedits a través de les diferents convocatòries socials han beneficiat directament persones amb discapacitat, en procés d’envelliment o en situació de dependència o malaltia; persones en situació o en risc d’exclusió social, amb una atenció especial a menors i als seus familiars, i persones immigrades o en contextos vulnerables de diversitat cultural, amb la finalitat de fomentar la cohesió social. Aquest any s’han contractat 7.774 professionals específicament per al desenvolupament dels projectes, en els quals també s’han implicat 10.591 voluntaris.

Obertura de les convocatòries del 2020

Un any més, l’Obra Social ”la Caixa” reedita el seu compromís amb el Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials 2020, la primera convocatòria del qual, Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia, ja s’ha obert formalment, amb un pressupost que arriba als 4,5 milions d’euros. Els ajuts següents es convocaran en tres terminis: el 10 de febrer s’obrirà el termini per a les sol·licituds de les convocatòries de Lluita contra la pobresa infantil i exclusió social, i Acció social en l’àmbit rural; el 30 de març, el d’Habitatges temporals per a la inclusió social, i Inserció sociolaboral, i l’11 de maig s’obrirà el d’Interculturalitat i acció social.

Les entitats interessades poden consultar les bases i el calendari de sol·licituds d’aquest any a la pàgina web:

https://obrasociallacaixa.org/ca/pobreza-accion-social/convocatorias-sociales

 

Premis ”la Caixa” a la Innovació Social

Un any més, amb la setena edició dels Premis ”la Caixa” a la Innovació Social, l’Obra Social ”la Caixa” farà també un reconeixement especial als projectes més disruptius per la tasca que duen a terme a l’hora d’implementar nous models d’intervenció social o de gestió.

Els deu premis de 15.000 euros suposaran un impuls addicional per a cadascun dels projectes seleccionats pel fet de donar resposta als reptes actuals i demostrar que tenen capacitat per modificar una problemàtica social d’una manera sostenible, eficient i duradora. Les candidatures es valoraran sobre la memòria i els resultats dels projectes que es postulin per als premis.

ASSOCIACIÓ PER LA RECERCA I L'ACCIÓ SOCIAL

IMAGINA CAMPCLAR

Es tracta d'un projecte que pretén fer aflorar i organitzar les dones amb interès de millorar i participar en el barri a través d'estratègies formatives basades en la imatge i l'expressió personal i col·lectiva. La finalitat del projecte es bastir una organització mínima de les dones actives del barri. L'eix motivador és la fotografia participativa, amb la que es busca que les participants assumeixin un paper actiu en la reflexió i acció al voltant de la seva realitat, utilitzant la fotografia com a eina a través de la qual es generen processos de conscienciació i participació. Metodològicament combina tres aspectes fonamentals: Diàleg sobre la temàtica, presa de fotografies i aprenentatge tècnic sobre la seva execució i tractament, debat i reflexió sobre el que volem explicar amb les imatges. Sobre aquests aspectes propis de la dinàmica de fotografia participativa, el projecte combina també dinàmiques sobre l'autoestima, l'expressió, el llenguatge, la comunicació interpersonal assertiva i l'expressió oral a grups, el rol i la possibilitat de les dones en el context comunitari i bases per a la recerca de feina.

Import concedit: 36.710,00 €

Beneficiaris directes: 37

CÁRITAS DIOCESANA DE TORTOSA

UJARIPÉN, INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA AMB LA POBLACIÓ GITANA DE TORTOSA

L’objectiu principal del projecte és millorar l’escolarització a l’ensenyament primari, millorant els resultats acadèmics i les habilitats socials, així com lluitar contra l’absentisme escolar a secundària. Per això, es duran a terme diferents accions com la creació d’un espai educatiu on es promocionin les habilitats emocionals, socials, comunicatives i competències bàsiques, activitats socioeducatives amb la comunitat gitana, seguiment, acompanyament i mediació en l'àmbit escolar, activitats de lleure a l'estiu, tallers de psicomotricitat per a infants de 3 a 5 anys. I, entre d’altres, acompanyament matinal a l'institut, promocionar joves del col·lectiu que participen al projecte per fer aquesta tasca amb una gratificació econòmica.

Import concedit: 42.000,00 €

Beneficiaris directes: 115

A-COMPANYA +!

El projecte contempla acompanyaments personalitzats a famílies en situació de vulnerabilitat social. A partir del treball conjunt de les diferents institucions i entitats, s'elaborarà un pla de treball personalitzat per a cada família que contindrà la situació de partida dels diferents membres, els objectius a assolir, les accions que s'han de dur a terme i l'avaluació d'aquest. Els i les professionals que realitzaran aquest acompanyament, basaran el seu treball a partir del vincle. Amb l'horitzó d'empoderar a les famílies per a que aquestes puguin ser acompanyants i referents positius d'altres famílies que es trobin en una situació similar en el futur, acompanyarem a les famílies per anar adquirint hàbits de vida (organització econòmica, rutines familiars, habilitats socials, hàbits saludables, pautes educatives de marentalitat i parentalitat positives, prevenció i tractament de l'absentisme, eines per a l'accés al món laboral, promoció i prevenció de la salut).

Import concedit: 36.000,00 €

Beneficiaris directes: 520

ASSOCIACIÓ QUILÒMETRE ZERO

MENTORIA PER L’INCLUSIÓ D’INFANTS I JOVES MIGRANTS I/O EN RISC D’EXCLUSIÓ

L’objectiu del projecte és oferir una mentoria per a la inclusió d’infants i joves migrants i/o en risc d’exclusió. Desenvolupament del Projecte Ambtu inspirat en el Projecte Referents de l'entitat Punt de Referència i basat en l'acompanyament en l'etapa d'emancipació a joves tutelats i extutelats, i del Projecte Rossinyol dirigit a infants migrants i/o en situació de risc. Aquests projectes es basen en la interculturalitat i l'acció social per a la cohesió social ja que volen donar oportunitats a infants i joves migrants i/o procedents de contextos socioculturals diversos i afavorir la seva integració amb la figura de referents positius que durant un temps determinat els/les acompanyaran en la millora de l'idioma, el descobriment de la cultura i la ciutat, la millora d'habilitats comunicatives, l'intercanvi d'experiències, la sensibilitat vers la diversitat sociocultural.

Import concedit: 28.220,00 €

Beneficiaris directes: 164

CÀRITAS DIOCESANA TARRAGONA

HABITATGE SEGONA LLAR

El projecte Habitatge: segona llar dóna resposta a la situació de precarietat i risc d'exclusió social dels joves immigrants ex tutelats mitjançant la cobertura d'habitatge, de les necessitats bàsiques (alimentació, roba, medicaments...), suport jurídic/legal, tramitació de la documentació, itinerari pre-laboral, suport en l'àrea emocional/relacional i un acompanyament individualitzat que afavoreix el seu procés de maduresa i autonomia personal per aconseguir la seva emancipació futura. Per a la realització del projecte es disposa de dos pisos ubicats a St. Salvador (Tarragona) amb quatre places i un segon pis en el municipi de Reus, amb disponibilitat de tres places. El projecte atén a 7 nois immigrants que hagin estat sota una mesura de protecció de la Generalitat, entre 18 i 23 anys.

Import concedit: 24.000,00 €

Beneficiaris directes: 7

ASSOCIACIÓ PRO-PERSONES AMB DISMINUCIÓ PSIQUICA DE LA CONCA DE BARBERÀ

CAIXA D'EINES PER L'AVALUACIÓ COMPETENCIAL

Programa destinat a persones amb discapacitat que té com a objectiu la inserció laboral i que requereixen d’un període de preparació previ per adquirir i/o millorar en competències laborals. El projecte contempla tot l’itinerari d’inserció, des de l’acollida, la formació en competències tècniques i transversals, vinculat a àmbits laborals en els quals hi ha una major sortida pel col·lectiu (hostaleria, auxiliars d’oficina, manipulats industrials i reposició i magatzem), un diagnòstic d’ocupablitat, la recerca de feina i, finalment, el seguiment de la inserció a través de les empreses col·laboradores.

Import concedit: 22.720,00 €

Beneficiaris directes: 10

FORMACIÓ I TREBALL, F.P. - DELEGACIÓ TARRAGONA

CUINEM SOMRIURES

Des de fa 6 anys, el Menjador Social Taula Amiga de Tarragona ens ha permès servir àpats a 65 persones diàriament i a professionalitzar persones en risc d'exclusió a partir de la pràctica d'un ofici. Taula Amiga és un menjador social amb un enorme potencial pel que fa al desenvolupament d'accions i programes de formació en l'àmbit hostaler. El projecte que presentem consisteix en la renovació de les instal·lacions de la cuina i de la sala del menjador social, per tal de millorar el servei que oferim i, sobretot, per desenvolupar formacions d'auxiliar de cuina i de cambrer/a de sala, creant un espai polivalent òptim per l'aprenentatge.

Import concedit: 20.640,00 €

Beneficiaris directes: 40

ASOCIACIÓN SOCIOEDUCATIVA JOVENTUT I VIDA

PROJECTE CIUTAT: CUIDANT DE TU

L’Associació Joventut i Vida va obrir l'any 2013 un menjador social a la barriada de Bonavista a Tarragona. Als barris de Ponent de la ciutat de Tarragona es reconeixen situacions dramàtiques desencadenades per una suma de circumstàncies, com són la impossibilitat de trobar feina, la finalització de la prestació d'atur, desnonaments, problemes de salut mental, abandonaments, separacions, maltractaments, consum de tòxics, alcoholisme, etc. Quan el menjador social va obrir les seves portes, la previsió era d'uns 40 usuaris, ràpidament aquesta xifra es va doblar, i actualment s'està atenent a 270 persones diàriament. No només es cobreixen les necessitats bàsiques, sinó que també es realitzen mesures d'acompanyament personals i grupals. S'està ajudant a superar la situació de desemparament a moltes famílies necessitades, especialment amb infants a càrrec, i a dia d'avui, és un projecte perfectament integrat al barri de Bonavista, resultant ser un lloc d'ajuda social i acompanyament.

Import concedit: 19.200 €

Beneficiaris directes: 10

 

ASSOCIACIÓ D'ALZHEIMER DE REUS I BAIX CAMP

ATENCIÓ DIÜRNA ESPECIALITZADA EN DEMÈNCIES

El projecte té com a finalitat consolidar el centre diürn especialitzat en Alzheimer. El centre terapèutic està regulat segons la normativa de centre de dia, com a estratègia per entrar dins de la cartera de recursos i, d'aquesta manera, sent centre acreditat, les persones que compleixin els requisits que estableix la llei de la dependència poden sol·licitar un ajut econòmica vinculada i d'aquesta manera combatre la sobrecàrrega econòmica que pateixen les famílies afectades per la malaltia. El centre aplica el tractament d'estimulació cognitiva i físic funcional a partir d'unes activitats planificades per l'equip professional, les activitats tenen com a directriu el model centrat en la persona amb demència, dissenyant pla personificat d'actuació.

Import concedit: 24.000 €

Beneficiaris directes: 266

 

FUNDACIÓN ADECCO

ENLLAÇATS

El projecte Enllaçats és un servei d'intervenció individualitzada a la família per a un total de 20 famílies, intervenint de manera directa en un total de 60 usuaris (o més, segons els membres de la unitat familiar). Es desenvolupa com un servei d'atenció a famílies amb un membre amb certificat de discapacitat i risc de vulnerabilitat amb un itinerari específic per a la millora de la seva situació psicosocial contribuint al desenvolupament de les seves potencialitats apoderant la unitat familiar. El projecte tindrà una durada d'un any natural, amb diverses sessions mensuals on la sinergia entre tots els usuaris, familiars i tècnic / a té com a missió potenciar i incrementar el vincle familiar, la cohesió i el sentiment de pertinença i augment de capacitats de les famílies.

Import concedit: 24.000 €

Beneficiaris directes: 60

ASSEMBLEA LOCAL DE CREU ROJA TORTOSA

OIKIA: PROJECTE D'INTERVENCIÓ EN INFÀNCIA DE 0 A 6 ANYS EN SITUACIÓ D'EXTREMA VULNERABILITAT

OIKIA és un projecte d’intervenció en infància de 0 a 6 anys en situació d’extrema vulnerabilitat, que actua en l’àmbit territorial de Tortosa i el seu entorn. Es planteja des d’una estratègia de prevenció comunitària, que respon a la voluntat d’oferir un espai referent comunitari per aquelles famílies amb infants de 0 a 6 anys en situació de risc i extrema vulnerabilitat. Basa la seva intervenció en 5 eixos: el model d’atenció comunitari, l’acompanyament integral, el pla de treball personalitzat, una metodologia inclusiva i innovadora, i el treball de coordinació de la xarxa de recursos des de la proximitat. És un servei social preventiu de situacions d’extrema pobresa i vulnerabilitat, que pretén donar resposta a la cobertura de necessitats bàsiques i pobresa energètica.

Import concedit: 24.000 €

Beneficiaris directes: 48

 


Font: GIRONANOTICIES.COM

Whatsapp Imprimir


Traducir con Google Translate

Bandera Inglaterra Bandera de España Bandera de Catalunya